Valitettavasti Covid-19 vaikuttaa tavaroiden saapumiseen. Pahoittelut

e-Privacy page (GDPR)

Tämä on rekisteri ja tietosuojalausunto yhtiön henkilötietolain (§ 10 ja 24) ja EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukaisesti.

Valmistettu 15.03.2020. Muokattu viimeksi 16.08.2020.

Kirjaaja ja yhteyshenkilö Kirjaaja:

Jopas Airsoft 2666983-7

Osoite: Lillbackankuja 15, 04360 Tuusula

Puhelinnumero: 040-9632925

Sähköposti: info@jopasairsoft.eu

Yhteyshenkilö: Joona Parhankangas

Rekisterin nimi:

Asiakasrekisteri Jopas Airsoftin verkkosivustolla Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus Oikeusperusta henkilötietojen käsittelylle EU: n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaisesti on - rekisterinpitäjän oikeus hallita asiakassuhteita Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus tietojen tarkoituksena on kommunikoida asiakkaiden kanssa, ylläpitää asiakassuhdetta. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Rekisterin tietosisältö Rekisteriin tallennetaan tietoja: henkilön nimi, asema, yritys / organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite), verkkosivuston osoitteet, verkon IP-osoite, henkilötunnukset / profiilit sosiaalisen median palveluissa , tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteet ja tilaustiedot. Kestoaika arvioidaan tapauskohtaisesti. Korkeintaan tuotteiden perusteella tapahtuvan kuluttajansuojan ja kirjanpitolain mukaisesti.

Tietolähteet

Rekisteriin tallennetut tiedot saadaan asiakkaalta esim. kentät, jotka täytetään verkkosivustolla, sähköpostitse, puhelimitse tai sosiaalisen median palveluiden kautta.

Tiedonsiirrot ja tiedonsiirto Suomessa

Tietoja ei luovuteta säännöllisesti muille osapuolille kuin maksunvälittäjille ja tilaamallaan kuljetuspalvelulle.

Rekisterin suojausperiaatteet

Rekisteriä on käsiteltävä huolella, ja tietojärjestelmien käsittelemät tiedot on suojattava riittävästi. Kun rekisteritiedot tallennetaan palvelimille, heidän laitteistonsa fyysisestä ja digitaalisesta turvallisuudesta huolehditaan. Rekisterinpitäjän on varmistettava, että tallennettuja tietoja, palvelinten käyttöoikeuksia ja muuta henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittistä tietoa käsitellään luottamuksellisesti ja että vain yrityksen omistaja käsittelee niitä.

Tarkastusoikeus / oikeus pyytää tietojen oikaisemista / poistamista

Jokaisella asiakkaalla on oikeus pyytää kirjallinen tarkistus asiakasrekisterimme tiedoista. Asiakkaan on myös ilmoitettava muutetuista tiedoista välittömästi asiakasrekisterin ylläpitäjälle. Rekisterin ylläpitäjä voi vaatia asiakasta todistamaan henkilöllisyytensä. Asiakkaalla on oikeus pyytää tietojen poistamista asiakasrekisteristä. Huomaa, että kuluttajansuoja ja kirjanpitolaissa edellytetty määräaika tietojen säilyttämiselle.

Kaikki on lähetettävä kirjallisesti osoitteeseen: info@jopasairsoft.fi

Tietosuojamalli: https://www.innowise.fi/fi/gdprn-mukainen-rekisteri-ja-tietosuojaselosteen-malli/